Hardlopen en Track and Field.

%d0%be%d0%be86De sportterm “Track and Field” is in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Met deze Amerikaanse sportterm worden verschillende atletische sportonderdelen bedoeld die in een typisch ovaal gevormd stadion worden gehouden.

In de jaren van het ontstaan van de Olympische Spelen rond 780 voor onze jaartelling was alleen het hardlopen als wedstrijdelement opgenomen in de Spelen. Al gauw werd hierin verandering gebracht door de komst van het zogenaamde Pentatlon. Hierin dienden de deelnemers vijf verschillende onderdelen af te leggen. De eindstanden werden bij elkaar opgeteld om zo tot 1 gemeenschappelijke winnaar te komen. De vijf verschillende onderdelen waren hardlopen, verspringen, speerwerpen, discuswerpen en worstelen.

Nationale Varianten

%d0%be%d0%be87Het Track and Field oftewel de Pentatlon werd ook buiten de Olympische Spelen om enorm populair. En natuurlijk werden er op Nationaal gebied enkele wijzigingen in de spelonderdelen aangebracht. Zo werd in Nederland het Friese Fierljeppen ingevoerd als variant op het verspringen en in de Keltische landen Ierland en Schotland gooien ze liever met hamers en boomstammen dan met een speer.

De verschillende soorten hardloop wedstrijden

Bij het Track and Field hoort zeker ook het onderdeel snelheid. Dit wordt gedaan op de buitenste ovale rand – ook wel de Track genoemd – die meestal het in het midden liggende grasveld in een stadion omringt. Behalve het wielrennen en in de winter het schaatsen vinden hier ook de verschillende hardloop wedstrijden plaats.

• Sprint of Korte Afstand
Bij de sprint gaat het erom in een zo kort mogelijke tijd een bepaalde (korte) afstand af te leggen. Met korte afstand wordt een afstand bedoeld van 60 meter, 100 meter, 200 meter of 400 meter.

• Middenafstand
Bij de middenafstand hardloopwedstrijd is de vastgestelde afstand 800 meter, 1500 meter maar soms ook 3 kilometer.

• Lange Afstand
De lange afstandslopen zijn 5 of soms wel 10 kilometer. Dit vergt natuurlijk een heel ander soort
tactiek, mentale en fysieke conditie en training dan de korte afstandsloop.

• Hordelopen.
Bij het hordelopen dienen de deelnemers tijdens hun sprint over obstakels heen te springen. Om de zoveel meter worden er hekjes geplaatst. Deze hekjes zijn meestal tussen de 70 cm en 110. De meest gebruikelijke afstanden voor het hordelopen zijn de 100 meter voor vrouwen, 110 meter voor mannen, of 400 meter voor beide seksen.

• Estafette
Tijdens de estafette zijn er meerdere deelnemers per team. De spelers dienen elkaar af te lossen door middel van het doorgeven van een item, een soort stokje. Soms wordt dit gecombineerd met een hordeloop.

De verschillende springonderdelen

%d0%be%d0%be88Track en Field kent behalve het hardlopen –waar het vooral gaat om snelheid— ook een springonderdeel. Net zoals bij het hardlopen is ook het springen verdeeld in verschillende onderdelen. Bij verspringen gaat het er om wie het verst kan springen, maar er zijn ook onderdelen zoals hoogspringen en polsstokhoogspringen. In Nederland en enkele andere noord Europese landen heeft ook het Fierljeppen een vaste plaats ingenomen. Het traditionele Friese Slootjespringen is hiermee uitgegroeid tot een volwassen sport waarbij internationale kampioenschappen worden gehouden.

Comments are closed.