Track and Field

%d0%be%d0%be98Track and Field is de verzamelnaam voor verschillende atletiekonderdelen waarin alle lichamelijke eigenschappen worden getest die in de vroege jaren van ons bestaan als mens zo belangrijk waren. Het speerwerpen voor de jacht, rennen over korte afstanden maar ook van nederzetting naar nederzetting. Ook het springen over obstakels was heel erg belangrijk in zowel krachtmetingen als andere situaties. Tegenwoordig worden de sporten in een stadion gehouden. De deelnemers dienen in de verschillende onderdelen en disciplines goed te scoren, want alle uitslagen van de verschillende wedstrijden worden bij elkaar opgeteld om zo tot de keuze van een winnaar te komen. De verschillende onderdelen kunnen per land, en zelfs per regio verschillen. Grofweg zijn de verschillende sport onderdelen in drie groepen te verdelen:

  • het hardlopen, waarin in een zo kort mogelijke tijd een bepaalde afstand dient te worden afgelegd.
  • het werpen, waarin het erom gaat een bepaald object zover of zo hoog mogelijk te gooien.
  • het springen, waarbij het erom gaat wie het hoogst of het verst kan springen.

In dit artikel gaan we wat nader op de zaken in.

Hardlopen

%d0%be%d0%be99Een van de oudste en belangrijkste onderdelen van het Track and Field is het hardlopen. Deze vinden plaats op de ovale buitenste ring die het grasveld in het stadion omgeeft. De afstanden voor het hardlopen zijn verschillend: er is een sprint, een korte afstand, midden afstand en een lange afstand. Ook de afstanden kunnen per wedstrijd heel erg verschillen. De kortste sprintwedstrijd is 40 meter, maar dit is geen vaststaand feit. Er kunnen ook sprintonderdelen georganiseerd worden van 60 of 100 meter. Hetzelfde geldt voor de midden en lange afstand lopen. De langste lange afstand loop is 12 kilometer. Daarna wordt er niet meer gesproken over lange afstand maar over een halve marathon of volle marathon (42.3 kilometer). Varianten die op het hardlopen worden gehouden is het zogenaamde hordelopen waarbij tijdens het rennen over obstakels dient te worden gesprongen. De afstand en de hoogte van de hekjes zijn variabel. Bij het zogenaamde estafettelopen wisselen verschillende renners van 1 team elkaar af door middel van het doorgeven van een stokje. Ook dit is een speciale techniek want het laten vallen van het stokje heeft natuurlijk desastreuze gevolgen voor de eindtijd. In sommige gevallen wordt de estafetteloop gecombineerd met een hordeloop.

Een andere vorm van atletiek die zijn intrede in het Track and Field heeft gedaan is de cross country loop. Dit is een hardloopwedstrijd die zich afspeelt meestal in een natuurgebied en op ruig terrein. In sommige landen is deze vorm van atletiek heel erg populair aan het worden.

Springen

%d0%be%d0%be100Hierboven is al het hordelopen genoemd, wat natuurlijk ook wel iets met springen te maken heeft. Maar in het Track and Field worden nog meer wedstrijden gehouden die met springen te maken hebben. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de verschillende manieren van verspringen en hoogspringen. Verspringen kan de hink- stap- sprong zijn, maar ook Fierljeppen (het oud Friese Slootje springen met behulp van een stok) is heel erg populair bij de Track and Field wedstrijden in sommige landen. Ook het polsstok hoogspringen kan onderdeel zijn van Track and Field wedstrijden.

Werpen

In de eerste jaren van de sport Track and Field, werd er voornamelijk speer geworpen. Later kwamen daar ook, knots werpen, discus werpen, en kogelstoten bij. Net als bij het Springen het Fierljeppen zijn intrede als onderdeel heeft gedaan, zijn er ook in de werpsporten verschillende regiogebonden varianten opgenomen. In de Schotse Hooglanden is het boomstam werpen heel erg populair en ook in de Scandinavische landen worden veel improvisaties op dit thema gehouden.

Comments are closed.